Login   |      Register
English    中文
Based on WebGIS technology, the map can be online browsing, zoom, and can also be used for different map overlay operation.

Geological Online Map of Sichuan Province and Chongqing Municipality, China

Date: 2019-07-16  Editor : houxue2018   

Category: Others


Map description

Geological Map of Sichuan Province and Chongqing Municipality, China

The names of the faults are in turn::

Anning River;Mopanshan; Jinhe-Chengmei; Xiaojiang; Xiaojin River; Beichuan-Yingxiu; Maowen; Chengkou-Fangxian;

Maqin; Jinsha River; Delai-Dingqu;Xiaba-Rabo; Ganzi-Litang; Panzhihua; Degan; Zemu River; Ningnan-Huili; Heishui River;

Hanyuan-Ganluo; Embian-Jinyang; Jiangyou-Dujiangyan; Jintang; Guanba; Minjiang; Xueshan-Qingchuan; Maqu-lotus leaf; Niqu-Yuke;

Donggu-Chen Zhi; Gongma-Eyongtong of Changsha; Dege-Township; Malkang; Xianshui River; Manigango; Maoyang Dam; Batang;

Igneous rocks

Himalayan Period:

Granite and monzogranite

Yanshanian Period:

Cretaceous:

Granite and monzogranite

Jurassic period:

Granite and monzogranite

Granodiorite

Indosinian Period:

Diabase

Nepheline syenite

Granite and monzogranite

Granodiorite

Plagioclase granite and quartz diorite

Quartz syenite and quartz monzonite

Syenite and diorite

Gabbro

Amphibolite, peridotite and serpentine

Variscan Period:

Diabase

Granodiorite

Plagioclase granite and quartz diorite

Quartz syenite

Diorite

Gabbro

Ultra-mafic rocks, pyroxenite, peridotite and serpentine

Proterozoic:

Granite and monzogranite

Plagioclase-rich granite and granodiorite

Plagioclase granite, quartz diorite and quartz-mica diorite

Diorite

Mafic rocks and gabbro

Ultramafic rocks

Peridotite and Serpentinite

Archaean-Proterozoic Period

Mafic rocks and gabbro

Peridotite

Caiziyuan-Matang; Bazhong-Longquan Mountain; Huaying Mountain; Qiqian Mountain; Emei Mountain-Yibin


  Be logged in to post a comment!

Comment list ( 0 )

 

Map evaluation
Map reference
Map overlay
Overlay after login , Login .
ICP备案号:京ICP备14021735号-1    © 2008 - 2019 IKCEST All rights reserved